Художествена гимназия

Сградата на училището е издрадена на основата на две еднакви разгъвки на архимедовото тяло икосидодекаедрон. Последователността на етажите следва математическите характеристики на модела и спорално се изкачва нагоре, подобно на знанията, които се придобиват в училище. Актовата зала е изпалнена като самото тяло икосидодекаедрон и се намира в центъра на композицията, символизирайки формирането на личността като цяло в училище.
Предвидени са много и разнообразни пространства, в които учениците да могат да общуват и развиват своята индивидуалност и култура на различни нива, защото в училището както и в архитектурата, всеки трябва да може да намери своето лично място и послание.

Top!
Social Links:
FACEBOOK
SKYPE