Проект за градско обновяване и благоустрояване

Анализ и оценка на потенциала за развитие на ж.к.”Лагера”

Съвместен проект с Община “Красно село”, УАСГ и фирма “АДА”

Проектът е изготвен от арх.Десислава Димитрова  урбанистите Гергана Близнакова и Владимир Маринов, и арх.Десислава Димитрова

Top!
Social Links:
FACEBOOK
SKYPE