Обновяване на Пиреос Тауър, Атина, 2010

Всяко нoво начало се гради на своите древните корени. Понякога не ги виждаме ясно, а друг път ги търсим, за да ги претворим(преродим). Именно така се появи идеята Пиреус Тауър да се превърне от ‘’спящ’’ в ‘’Растящият гигант’’!
В концепцията си заложихме частица митология, философия, природа и много любов! Защото за нас е важно не само какво биха видели и почувствали жителите на Атина, но и какво трайно ще остане в тях превръщайки се в един нов символ роден от легендите.
Архитектурата винаги отнема от природата, за да изгради и заеме своето пространство, затова в половината от денонощието Пиреус Тауър ще отстъпва метафорично мястото си на природата.

Екип на проекта : арх. Десислава Димитрова, арх. Петя Петрова и Викор Маринов
Сайт на конкурса

Top!
Social Links:
FACEBOOK
SKYPE