Category archive: Обществени сгради

Художествена гимназия

Сградата на училището е издрадена на основата на две еднакви разгъвки на архимедовото тяло икосидодекаедрон. Последователността на етажите следва математическите характеристики на модела и спорално се изкачва нагоре, подобно на знанията, които се придобиват в училище. Актовата зала е изпалнена като самото тяло икосидодекаедрон и се намира в центъра на композицията, символизирайки формирането на личността

Details
Top!
Social Links:
FACEBOOK
SKYPE